Gaceta Sanitaria Gaceta Sanitaria
Artículo Sobre los autores Respuestas rápidas Estadísticas
Gac Sanit 2017;31:204-9 - Vol. 31 Núm.3 DOI: 10.1016/j.gaceta.2016.06.002
Autores
Marina Tarrazoa, Mónica Pérez-Ríosb,c,, , María I. Santiago-Pérezb, Alberto Malvarb, Jorge Suanzesd, Xurxo Hervadab
a Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, Complexo Hospitalario Universitario, Santiago de Compostela (A Coruña), España
b Subdirección de Información sobre Saúde e Epidemioloxía, Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (A Coruña), España
c Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (A Coruña), España
d Subdirección de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables, Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (A Coruña), España